Trygghet i e-handel

Vet knappt om man törs skriva om Trygghetssymbolers värde för konsumenten och e-handlaren 🙂 det är alltid ett ämne som berör (med rätta) men det är alltid roligt när det blir lite diskussion.

För ett par dagar sedan kom det igång en diskussion på twitter som jag tror initierades av Sarah Wittbom från Nordic eCommerce Knowledge som undrade:

På vilket sätt är trygg e-handel certifieringen bra? Bör en utländsk e-handlare ha den för att öka trovärdigheten?  

Flera  synpunkter kom in från erfarna e-handlare men jag måste erkänna att jag inte vet vad som är bäst men jag tror (och ofta tycker jag man skall lita på sin magkänsla) att man som ehandlare ska jobba med Trygghetssymboler som Posten, Trygg ehandel med flera för att på det sättet stärka sitt eget varumärke och speciellt viktigt är det om inte ens eget företag inte är så känt för då bygger man upp sitt eget varumärke med hjälp av andra.

Talade med Simon Sanebäck som har lång erfarenhet av ehandel nyss på telefon om detta och både jag och han var överens om att en kombination av flera så kallade tryghetssymboler/varumärken som kan stärka det egna varumärket är det bästa.

Jag tor inte att bara EN symbol exempelvis Posten eller trygg ehandel hjälper lika mycket som båda i kombination.

Uppercut tycker jag gör det bra, inte bara med starka trygghetssymboler utan även i kombination med tydliga symboler med vad man kan få hjälp med.

Det är som vanligt helheten som gör det hela och inte bara signalera trygghet med vissa symboler utan detta måste gå igenom hela butiken.

 Det är fortfarande superviktigt för oss konsumenter att vi upplever Butiken som trygg och säker, det räcker det inte att butiken ser trevlig ut och att produkterna är precis de jag behöver, tydliga vedertagna trygghetssymboler tror jag ökar konverteringsgraden.

Åtminstone litar jag mer på ett okänt varumärke om jag samtidigt när jag går in i butiken ser Postenloggan och andra starka symboler.

Vet att detta blogginlägg blir lite långt men väljer ändå att saxa ur vår e-barometer Q3 2011 där ett tema var Trygghet och som jag tycker stödjer att webbutiken skall andas trygghet rakt igenom:

Trygghet och betalningssäkerhet är ständigt aktuella och centrala frågorför e-handeln. Det omedelbara förtroende som skapas när säljare och köpare möts fysiskt måste uppstå även på nätet för att konsumenten ska vilja genomföra ett köp. En övervägande majoritet (73 procent)av de tillfrågade företagen upplever att betalningssäkerheten inom e-handeln har förbättrats under de senaste två åren. Det är också en bild som bekräftas av e-handelskonsumenterna och det är tydligt att e-handelns ansträngningar har burit frukt i detta led. Hälften av de tillfrågade e-handelskonsumenterna anser att säkerheten kring betalningar har förbättrats de senaste två åren. Endast 3 procent menar att den försämrats.

På frågan om vad som skapar trygghet att handla från en e-handelssajt pekar konsumenterna på ett flertal faktorer. Det handlar ytterst om tre huvudområden – varumärke, kontaktinformation och betalningsalternativ. Allra viktigast är att kunna handla från ett känt varumärke, vilket nästan sex av tio konsumenter lyfter fram. Betydelsen av tydliga kontaktuppgifter pekar var tredje på och nästan lika många trycker på vikten av att kunna välja mellan olika betalningsalternativ.

En av de mer specifika faktorer som konsumenterna anser skapar trygghet är att sajten är märkt med symbolen Trygg E-handel, vilket innebär att den är testad av Svensk Distanshandel (SDH) enligt ett antal kriterier och lever upptillvissa säkerhetskrav. Symbolen är välkänd bland konsumenter.

Enligt en mätning genomförd av SDH 2010 känner drygt sex av tio konsumentertillden.

Av de tillfrågade företagen är nästan tre av fyra anslutna till certifieringen Trygg E-handel. Det främsta skälet för att ansluta sig är enligt de tillfrågade företagen att det sänder en tydlig signal till kunderna att de kan känna sig trygga att handla från företagets sajt. Flera pekar också på att anslutningen driver på det interna kvalitetsarbetet.

E-handelsföretagen har också fortsatt fokus på att förbättra tryggheten för kunderna. De tre viktigaste åtgärderna det kommande året är att utveckla kundtjänsten, erbjuda fler betalningsalternativ och införa eller förbättra möjligheten för kunden att lämna egna omdömen om sajten eller produkter.

Jag vet också att många ehandlare tycker det är ”dyrt” att ansluta sig till Trygg e-handel och som en handlare sa på Twitter häromdagen:

Som ehandlare står man inför valet med en massa ”små investeringar” och mitt svar på detta är att jag tycker det är värt att investera i Trygg e-handel och att både vi och alla andra i branschen aktiverar oss mer för att utveckla och fylla symbolen med mycket mer värde än den har idag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Previous post
Next post »

Kommentera