Nordic E-Commerce Summit

Ja nu är det inte många dagar kvar till Nordic e-Commerce Summit och förberedelserna pågår för fullt. Det kommer att bli ett späckat, hyperintressant program och många bra symposier.

Lars Iversen Affärsutvecklingsansvarig MyPack PostNord kommer att hålla ett symposium på temat Norden-en marknad? och med anledning av detta skriver han här ett blogginlägg som borde beröra många intressenter för att få fart på den Nordiska e-handeln.

Lars är Norrman och med tanke på att Nordic eCommerce Summit är en Nordisk ehandelskonferens skriver han inlägget på Norska.

Det finnes ikke noe indre marked for e-handel i EU.

For å gjøre noe med de begredelige handelsforutsetningene e-handel har i Europa i dag, har EU denne vinteren presentert nye e-handelsdirektiv. Spørsmålet er om EU er i stand til å tilpasse seg den rivende utviklingen og endringene Internett har utsatt detaljhandelen for. Klarer ikke EU oppgaven, tyder mye på at Amerikanske og Kinesiske e-handelsgiganter fullstendig legger under seg det europeiske markedet. Konsekvensene turde på sikt bli en dramatisk forverring og vridning av den globale konkurransesituasjonen i disfavør av det indre markedet i EU. E-handelen spås å ta 20 prosent av den totale detaljhandelen i løpet av få år. I dag er denne andelen 5 prosent, og den årlige veksten ligger på godt over 10 prosent. Det Europeiske markedet må finne ut hvordan det skal kunne fostre e-handelsgiganter i framtiden. Innenfor EU finnes over 20 ulike momsnivå, valutaslag, språk, kjøpslovgivinger for å nevne noen essensielle forutsetninger som må løses skal det bli fart i den grenseoverskridende handel.

De nordiske landene burde ligge i framkant i å kreve bedre forutsetninger for e-handel over de Europeiske grensene, men samtidig burde vi nå selv ta ansvar for å bidra til at Norden fungerer som et indre e-handelsmarked som et første steg. Om vi river ned handelshindringene mellom våre Nordiske naboland, skulle e-handel enkelt blir en sterk eksportindustri med høy teknologiføring i region, distribusjonsløsningene og infrastrukturen finns. Med regionen Norden, 25 millioner konsumenter, verden største Internett-penetrasjon, som arnested skulle våre e-handlere kunne blir store og gode nok til påbegynne sin Europeiske reise. Som det ser ut i dag er det ikke særlig realistisk. Nordiske e-handlere får rett og slett ikke levert varen.

Mangler kompetansen?

Den Europeiske Unionens hensikt er å skape bedre forutsetninger for handel og produksjon, men Unionen er på mange områder kun en visjon, og i praksis en treg og byråkratisk materie, som ikke kan klare raske forandringer. Når nå e-handelen krever nye standarder og tilpasninger, er jeg redd myndighetene ikke henger med i svingene, og spørsmålet er om myndighetene forstår hvilke krefter Internett har satt i bevegelse når det kommer til handel. I så måte er de nye EU direktivene, som oppfordrer medlemslandene å lempe på handelsrestriksjoner, og virke for standardisering, et kjærkomment og nødvendig fokus. Vi får håpe kompetansen hos de som nå sitter og skal forvalte og utvikle reglene, er til stede! Spørsmålet jeg stiller meg er om de som behøver tilpasningene, de små og mellomstore e-handlerne, og deres interesseorganisasjoner, samt politikerne, vet hva de skal kreve? Hvor er de Nordiske landenes krav og planer formulert? Hvem sitter på planen? Hvor pågår samtalene? Kan det hende at ledelsen i de store nordiske selskapene heller ikke har fått øynene opp for hva som er i ferd med å skje, og det delvis kan være med å forklare hvorfor så få aktører har påbegynt sin reise fra tradisjonell handel til e-handel?

Både USA og Kina har hvert sitt svært godt fungerende og velsmurt indre marked for e-handel, og fostrer i dag giganter på løpende bånd. Så godt som alle av verdens største e-handlere er amerikanske eller kinesiske, mens de store europeiske e-handlere kan regnes på en hånd. Ingen Nordiske er med å kjemper i toppen.

Akkurat nå er det indre e-handelsmarkedet i EU begrenset til de aktører som har økonomi og ressurser til å overvinne de få, men betydelige, forskjellene som hindrer grenseoverskridende e-handel i regionen. Tendensen er tydelig og peker i retning av at de største aktørene på markedet, bare blir større, mer dominerende, etter hvert som tiden går. Dette er i seg selv en illevarslende, selvforsterkende, negativt nedadgående spiral, som kan føre til en monopolisering og ensartethet på e-handelsmarkedet. E-handelsgigantenes sluttkunder blir fort godt vant til høy kvalitet i alt fra tilgjengelighet, bredde i tilbudet, pris, og leveranse. Om e-handelen tar prosentandeler av detaljhandelen, er det ikke bare e-handlerne som rammes, men også alle som befinner seg på det smeltende isflaket, kalt tradisjonell detaljhandel.

Europeisk detaljhandel blør

Danmarks sentralbank regner med en nedgang i BNP på mer enn 4 prosent i 2012, mens Finland og Sverige tror på 1 prosent positiv utvikling. Norge har oljen og tror på fortsatt solid (kunstig) vekst. E-handelen utgjør 5 prosent av den totale detaljhandelen i de Nordiske markedene. E-handelens del av detaljhandelen anslås å fortsette å spise over 10 til 15 prosent hvert år. Om e-handelen konkurrerer ut tradisjonell detaljhandel (på gaten), og de som nå spiser av kaken verken er Europeiske eller Nordiske, betyr det at detaljhandelen som helhet sakte men sikkert, holder på å miste konkurransekraft, totalt sett, til krefter utenfor EU. Med andre ord er det ikke bare e-handelen som til sist blir skadelidende, men handelen generelt. Om få år kommer så mye som 20 til 30 prosent av all handel være e-handel. Altså spiser amerikanerne og kineserne ikke bare av e-handelskaken, de spiser av hele detaljhandelskaken, hvilket innebærer en radikal endring av forutsetningene for all handel i Europa. Skal vi i framtiden passivt importere e-handelsvarer og distribuere for Amazon, Alibaba og 365buy.com?

Når Amazon nå kommer til Norden, endrer de forutsetningene for alle. En hver handelsmanns mareritt må det være om en dyktigere, større, penere og billigere aktør åpner opp sin butikk rett ved siden av. Den nye gutten i gata kan tilby bedre kundeservice, raskere levering, ypperlig reklamasjoner, returløsninger og mye mer du ikke en gang har hørt om, alt i verdensklasse. 
Dels må altså de små e-handlerne i Norden sloss mot denne nye konkurransen fra aktørene utenfor EU, men de må også kjempe mot myndighetene og leverandørene i EU som i dag effektivt blokkerer deres muligheter til å bli bedre, og dermed større. Det sier seg selv at denne Davids kamp mot Goliat umulig kan vinnes som det ser ut nå.

E-handel over grensen i EU er i dag er forsvinnende liten, men akkurat her ligger også potensialet i den nye formen for handel. Hvorfor er det så vanskelig å bli enige om ordninger, endring i regler, og støtteordninger som gjør det enklere å håndtere Norden og senere Europa som ett indre marked? Om ikke reglene tilpasses på kort sikt, er jeg redd de nordiske landene og EU havner i e-handelens 2. klasse med alt det innebærer. Europeiske konsumenter kommer til å handle på nettet av de som kan få levert varene i rett tid, til rett pris. Mye tyder på at vi i er i ferd med å fullstendig overlate denne handelen til de store amerikanske e-handelsgigantene, og neste bølge skyller straks in fra Kina. Gi kineserne fem år, så tror jeg det er like vanlig at vi e-handler fra kinesiske selskaper som amerikanske. Ikke et ondt ord om Amazon, jeg legger selv alle mine innkjøp til dem. Likevel ønsker jeg å kunne velge mellom flere, og gjerne en lokal nordisk aktør!

Med det nye EU direktivet er agendaen satt, og problemet identifisert, men spørsmålet er om det blir til mere enn tomme løfter om endringer. Ett er sikkert, skal e-handelen i Europa ta sitt neste steg, må forutsetningene for grenseoverskridende handel endres radikalt. Om e-handel for europeere bare kommer til å innebære import av varer fra land utenfor EU, vil forutsetningene for europeiske selskaper og virksomheter radikalt forvanskes og handelsunderskuddet vil stelle til store problemer for oss alle. Det billigste er å ta tak i dette nå mens det finnes tid og vi fortsatt bare har sett begynnelsen på revolusjonen som nettet har kastet handelen ut i. Ingen ting kommer til å bli som før, spørsmålet nå er bare hvilken rolle vi i Norden vil ha i framtiden, hvor i verdikjeden skal Europeisk handel og industri være?

Lars Iversen, Business Developer, Postnord

 

Kommentera