Så kan du finansiera din e-handel

När du först ska öppna en e-handel behöver du tänka över hur den ska finansieras.

För att kunna bedriva din verksamhet behöver du ha pengar för att exempelvis köpa in ett varulager och täcka andra kostnader kopplat till själva verksamheten.

Men hur gör man och vad är bra att tänka på? I denna artikel pratar vi mer om hur du kan göra för att finansiera din e-handel.

För att starta en e-handel krävs kapital för att kunna köpa in varorna du tänkt sälja vidare och för att få igång själva hemsidan.

Den summan kan ofta bli högre av vad du tror och då är det många som tittar efter andra alternativ än finansiering från egen ficka.

Olika alternativ för att finansiera sin e-handel

Att starta en e-handel är ofta inte svårt i sig men det kräver ofta att det finns en del kapital i företaget redan från start.

Vill du inte eller har du inte möjlighet att investera eget kapital i webbutiken finns två andra alternativ, företagslån eller dropshipping. Nedan förklarar vi båda alternativen lite närmare.

Företagslån

Att ansöka om ett företagslån är för de flesta nystartade företag ett måste. När du ansöker om ett lån från banken för att starta ditt företag behöver du presentera din affärsidé.

Denna tar nämligen banken i beaktning när de värderar vilket belopp det kan låna ut till dig. Har affärsidén små risker är chanserna goda att du får ett bra företagslån med lägre ränta.

Är idén och andra sidan mer riskfylld får du ofta en mindre lånesumma beviljad som dessutom ofta har en högre ränta. Utöver affärsidé tittar även banken på andra faktorer såsom din privatekonomi, budget, referenser och mycket mer.

Verksamts hemsida kan du läsa mer om vilka krav som ställs på låntagare av företagslån. Ett företagslån är ett bekvämt alternativ för många företagare men det kräver att du har koll på mycket av de praktiska detaljerna för att bli beviljad ett bra lån.

Planerar du att starta en e-handel och även behöver ett lager för dina varor är ett företagslån ofta ett bra alternativ.

Tips! På Expressen Låneguiden kan du läsa mer och jämföra företagslån.

Dropshipping

En ny term som man ofta hör i samband med e-handelsföretag är dropshipping. Dropshipping blir idag allt mer vanligt bland nya webbutiker och innebär att du som e-handlare istället för att ha ett eget varulager får produkterna skickade från tillverkaren direkt till slutkunden.

Dropshipping är speciellt populärt i kombination med exempelvis Shopify, som har många färdiga plugins som underlättar hanteringen utav ordrar.

Detta har gjort det möjligt för många småföretagare och unga entreprenörer att skapa sig en verksamhet eftersom det inte kräver att man själv bär ansvar varken för tillverkningen eller leveransen.

Det är med andra ord mindre riskfyllt och kräver inte heller något större eget kapital. Idén med dropshipping är relativt enkel. Leverantören eller “dropshippern” som många också kallar det ansvarar för att tillverka produkten, lagerhållningen samt att skicka varan till slutkund.

E-handlaren ansvarar i sin tur för försäljningen, webbsidan, marknadsföringen och till sist även all kundhantering. Vilket finansieringsalternativ är bäst? Det som bör bestämma vilket av ovan nämnda finansieringsalternativ du ska välja är egentligen helt upp till dig och dina behov.

Dropshipping har många fördelar i att du själv slipper hantera lager, leverans och tillverkning men med begränsningen i att du själv inte helt kan bestämma vilken produkt som når slutkund eftersom du inte hanterar varorna själv.

Att finansiera sin e-handel via ett företagslån har även det sina fördelar i att du då ofta har ett eget lager och därefter hanterar alla ordrar själv och kan sätta din prägel på samtliga.

Det negativa med ett banklån är risken du tar genom belåningen eftersom det kan leda till personliga förluster om e-handeln inte levererar som önskat.